Total de formas verbales: 53
Imperativos y participios
Presens particip påökande
Perfekt particip påökad
Supinum påökat
Tipo jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens ökar på ökar på ökar på ökar på ökar på ökar på
Preteritum ökade på ökade på ökade på ökade på ökade på ökade på
Futurum ska öka på ska öka på ska öka på ska öka på ska öka på ska öka på
Konditionalis I skulle öka på skulle öka på skulle öka på skulle öka på skulle öka på skulle öka på
Perfekt har ökat på har ökat på har ökat på har ökat på har ökat på har ökat på
Pluskvamperfekt hade ökat på hade ökat på hade ökat på hade ökat på hade ökat på hade ökat på
Futurum exaktum ska ha ökat på ska ha ökat på ska ha ökat på ska ha ökat på ska ha ökat på ska ha ökat på
Konditionalis II skulle ha ökat på skulle ha ökat på skulle ha ökat på skulle ha ökat på skulle ha ökat på skulle ha ökat på
Imperativ - öka på - öka på -

Verbos conjugados anteriores y posteriores a påöka